SYSTEMY EKSPERCKIE

systemy eksperckie

Komputerowe systemy eksperckie

Komputerowe systemy eksperckie są projektowane i budowane przez interdyscyplinarny Zespół informatyków, automatyków i technologów. Systemy te ukierunkowane są na projektowanie technologii, dobór narzędzi i oprzyrządowania, nadzorowanie i doskonalenie oraz wspomaganie operacyjnego sterowania procesami. Systemy zapewniają dostęp do wiarygodnych danych z bazy wiedzy oraz danych procesowych, ich analizę i eksperckie wnioskowanie w oparciu o opracowywane modele. Są dedykowane przede wszystkim procesom specjalnym i złożonym, trudnym do nadzorowania przez klasyczne moduły systemów MRP/ERP oraz MES.

Wspomagają realizację technologicznych procesów specjalnych w zakresie zapewnienia wymaganej jakości wyrobów w sytuacji kiedy niemożliwe jest sterowanie nimi w oparciu o wyniki bieżącej kontroli półwyrobów. Rozwiązują problemy zmniejszania niestabilności zarówno w zakresie zmienności własnej jak i nadzwyczajnej (awaryjnej) i wyjaśniania przyczyn niekorzystnych zdarzeń. Analiza danych procesowych oraz dedykowane modele przyczynowo-skutkowe umożliwiają wdrażanie działań korygujących i związanych z doskonaleniem.

Inną grupą zadań eksperckich jest sterowanie procesami złożonymi, które w zakresie planowania zasobów i harmonogramowania produkcji nie są możliwe do obsłużenia przez klasyczne systemy MRP/ERP ze względu na zmianę kolejności jednostek produkcyjnych w linii technologicznej i potrzebę organizowania jednorodnych kampanii uzasadnionych względami technicznymi, technologicznymi i jakościowymi. Funkcją celu sterowania nimi jest termin i kompletność wykonania zamówień.

Realizowane przez Zespół systemy możemy zakwalifikować jako dedykowane systemy doradcze czasu rzeczywistego.
Elementami tych systemów są interfejsy wymiany danych z urządzeniami automatyki przemysłowej oraz z pozostałymi systemami informatycznymi np. SAP a także systemy śledzenia jednostki produkcyjnej, budowane w ramach przedsięwzięć lub włączane jako istniejące elementy MES.

Systemy ekspertowe projektowane i wdrażane przez Zespół wykorzystują najnowsze narzędzia i technologie informatyczne. W części procesowej opierają się na standardowych systemach SCADA uznanych producentów. Jednym z nich jest system SCADA „zenon” firmy COPA-DATA. Jest on mocno skalowalny co umożliwia w prosty sposób dołączanie do niego dedykowanych modułów programistycznych. Pozwala to na rozszerzenie funkcjonalności Systemu i dostosowanie go do potrzeb użytkownika. Dedykowane oprogramowanie części ekspertowej systemu tworzone jest w technologii .net i asp.net z wykorzystaniem narządzi Microsoft Visual Studio (C#, VB, F#), narzędzi dedykowanych dla MS SQL Server oraz specjalizowanych bibliotek prezentacji i obróbki danych.

Funkcjonalności systemów:

1. Zbieranie wiarygodnych danych w czasie rzeczywistym z wyeliminowaniem błędów i opóźnień wprowadzonych przez człowieka – monitorowanie procesów oraz wyników kontroli międzyoperacyjnej i końcowej.
2. Zbieranie informacji zwrotnych z procesów dalszego przetwarzania i danych eksploatacyjnych.
3. Analiza, wizualizacja danych i wspomaganie decyzji operacyjnych z wykorzystaniem metod statystycznych, SPC, itd.
4. Modelowanie i symulacja procesów ukierunkowana na prognozowanie jakości wyrobów.
5. Symulacja procesów ukierunkowana na planowanie realizacji zamówień i harmonogramowanie produkcji.
6. Sterowanie procesem, ukierunkowane na stabilizację parametrów, eliminowanie zmienności nadzwyczajnych i zmniejszanie zmienności standardowych.
7. Nadzorowanie stanu i statusu urządzeń, oprzyrządowania i systemów pomiarowych.
8. Wyznaczanie kluczowych charakterystyk procesów.
9. Analiza danych archiwalnych i wypracowanie wniosków do doskonalenia procesów.
10. Wypracowywanie i przesyłanie automatycznych sygnałów ostrzegawczych.

2 1