SKANOWANIE 3D

skanowanie 3D

Techniki optycznego, przestrzennego skanowania 3D umożliwiają cyfrową digitalizację (pomiar współrzędnych punktów) elementów o wymiarach od kilku milimetrów do kilkudziesięciu metrów (dla dużych obiektów konieczne jest wsparcie systemu skanowania 3D systemem fotogrametrycznym). Jednym z najczęściej wykorzystywanych typów skanerów optycznych są skanery prążkowe, których zasada działania opiera się na projekcji światła strukturalnego. Projektor skanera dokonuje projekcji sekwencji prążków o znanej gęstości na skanowany obiekt. Linie proste ulegają deformacji – adekwatnej do geometrii elementu, a obraz zdeformowanych linii rastra jest rejestrowany przez matryce, najczęściej dwóch kamer. Ich działanie oparte jest na zasadzie triangulacji. Dwie kamery obserwują przebieg prążków) po mierzonym obiekcie, następnie wykorzystując dane wejściowe (struktura światła, obraz zarejestrowany przez kamerę, jej parametry kalibracyjne, kąt pomiędzy kierunkiem projekcji, a kierunkiem odczytu) oraz równania transformacji optycznej obliczają punkty współrzędnych dla każdego piksela kamery.
Ze względu na szerokie możliwości oraz ciągły, nieustanny rozwój, techniki optyczne, w tym skanowania 3D znajdują zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu m.in. w motoryzacji, lotnictwie, energetyce, przemyśle odlewniczym, tworzyw sztucznych i innych. Metody te mogą być wykorzystane do:
– tworzenia dokumentacji technicznej w oparciu o istniejący obiekt fizyczny (inżynieria odwrotna),
– oceny jakości półwyrobu i wyrobu przez porównanie z modelem CAD,
– kontroli jakości i zużycia narzędzi,
– wspomagania procesów montażu przez wirtualną kontrolę stopnia dopasowania poszczególnych elementów,
– wyznaczania pola odkształceń i przemieszczeń.

Zajmujemy się wdrażaniem optycznych systemów pomiarowych, w tym skanowania 3D w działalności przedsiębiorstwa. Po realizacji audytu technologicznego jesteśmy w stanie zaproponować dedykowane aplikacje w wielu obszarach działalności przedsiębiorstwa – od momentu projektowania wyrobu, przez produkcję, aż po kontrolę jakości wyrobu.
Jesteśmy w stanie zrealizować usługi skanowania 3D, nie tylko w naszej siedzibie, ale i u Klienta. Wyniki pomiarów udostępniamy w postaci chmury punktów, siatki trójkątów lub jako pełną dokumentację bryłową. Przy wykorzystaniu oprogramowania GOM INSPECT wykonujemy kompleksowe raporty w zakresie kontroli kształtu i wymiarów mierzonych elementów.