PRZERÓBKA PLASTYCZNA METALI

przerobka plastyczna

Na bazie doświadczenia członków zespołu oferujemy w pełni profesjonalne audyty technologiczne w dziedzinie przeróbki plastycznej metali, a w szczególności procesów kucia i tłoczenia.
W obszarze naszych zainteresowań oprócz konwencjonalnych procesów przeróbki plastycznej znajdują się również innowacyjne metody przetwarzania metali takie jak:
– tłoczenie przyrostowe (Incremental Sheet Forming),
– tłoczenie elektrodynamiczne,
– tłoczenie z wykorzystaniem elastycznych narzędzi,
– inne.

Oferta CREATEC sp. z o.o. w zakresie technologii kuźniczych obejmuje kilka podstawowych grup:

W zakresie wsparcia i rozwoju technologii tłoczenia blach oferujemy projektowanie technologii tłoczenia (w tym technologii specjalnych – np. zgniatanie obrotowe, tłoczenie elektrodynamiczne i inne):

Oferujemy również wsparcie w zakresie rozwiązywania problemów związanych z pozostałymi technikami przeróbki plastycznej metali tj. wyciskaniem, ciągnieniem i walcowaniem.
W zakresie w/w technik przetwórstwa metali współpracujemy z wieloma renomowanymi ośrodkami naukowymi – krajowymi i zagranicznymi.

cans-1457239 migawka_017_2