O firmie

Firma Createc sp. z o.o. rozpoczęła działalność w lutym 2016 roku.

Jest ulokowana w Inkubatorze Technologicznym w Stalowej Woli, co daje duże możliwości wynikające z dostępu do pełnego wyposażenia Inkubatora. Firma świadczy również usługi w Oddziale w Krakowie.

Celem działalności Createc sp. z o.o. jest wykorzystanie doświadczenia i umiejętności członków zespołu oraz potencjału naukowego i badawczego renomowanych jednostek akademickich w sferze przedsiębiorczości i biznesu.

Firma zapewnia rozwój istniejących i wdrażanie zupełnie nowych, unikalnych w skali światowej rozwiązań z zakresu przetwórstwa metali i tworzyw sztucznych, systemów pomiarowych, drukowania 3D, komputerowego wspomagania projektowania i wytwarzania oraz komputerowych systemów eksperckich poprzez skuteczny transfer wiedzy akademickiej do przemysłu.